ID12-375: Một gen có tỉ lệ A/G = 2/3. Gen này sao mà 1 lần đã lấy của môi trường

Một gen có tỉ lệ A/G = 2/3. Gen này sao mà 1 lần đã lấy của môi trường 450 rU và 750 rA. Số liên kết hiđrô của gen nói trên là:

A. 4875

B. 2880

C. 7800

D. 3900

Lời giải

Số nuclêôtit loại A = (450 + 750) = 1200

Số nuclêôtit loại G = 1200. 3 : 2 = 1800

Số liên kết hiđrô của gen H = 2A + 3G = 7800

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận