ID12-365: Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có chiều dài 0,51 µm

Một phân tử mARN của sinh vật nhân sơ có chiều dài 0,51 µm, với tỉ lệ các loại nuclêôtit adenine, guanine, xitozin lần lượt là 10%,20%,20%. Người ta sử dụng phân tử mARN này làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một phân tử ADN có chiều dài tương đương. Tính theo lí thuyết, số lượng nuclêôtit mỗi loại cần phải cung cấp cho quá trình tổng hợp trên là:

A. G = X = 450; A = T = 300

B. G = X = 600; A = T = 900

C. G = X = 300; A = T = 450

D. G = X = 900; A = T = 600

Lời giải

Ta có số loại nuclêôtit trong phân tử mARN của sinh vật nhân sơ là:

\(\frac{{0,51 \times 10000}}{{3,4}}\) = 1500

Số nuclêôtit các loại trong phân tử mARN là :

A = 0.1 x 1500 = 150

G = 0.2 x 1500 =  300

X = 0.2 x 1500 =  300

U = 0.5 x 1500 = 750

Ta có chiều dài của gen bằng với chiều dài của phân tử ADN và mARN bằng nhau

→ Số nuclêôtit trong phân tử ADN là :

A = T = (A + U) = (750 + 150) = 900

G + X = 300 + 300 = 600

Đáp án B 

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận