ID12-366: Một phân tử mARN dài 5100Å, có Am – Xm = 300, Um – Gm = 200

Một phân tử mARN dài 5100Å, có Am – Xm = 300, Um – Gm = 200. Số nuclêôtit của gen tổng hợp phân tử mARN này là:

A. A = T = 750, G = X = 500.

B. A = T = 900, G = X = 500.

C. A = T = 500, G = X = 1000.

D. A = T = 1000, G = X = 500.

Lời giải

mARN có 5100Å → N (mARN) = (5100Å : 3,4) = 1500 nuclêôtit

Am – Xm = 300, Um – Gm = 200

→ Am – Xm + Um – Gm = (Am + Um) – (Xm + Gm) = 500

→ A – G =500, A + G = 1500 → A = T = 1000, G = X = 500.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận