ID12-348: Một đoạn ADN có trình tự mạch mã gốc như sau:

Một đoạn ADN có trình tự mạch mã gốc như sau:

3’  ATG TAX  GTA GXT…….. 5’.

Hãy viết trình tự các nuclêôtit trong mARN  sơ khai được tổng hợp từ gen trên:

A. 5’ UAXAUGXAUXGA 3’….

B. AUGXAUXGA….

C. 5’TAXATGXATXGA3’

D. AUGUAXGUAGXU….

Lời giải:

Đoạn mạch gốc có trình tự :

3’ ATG TAX  GTA GXT…….. 5’.

Đoạn mARN được dịch mã ra :

5’ UAX AUG XAU XGA …….. 3’

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận