ID12-349. Một chuỗi ADN có trình tự mạch gốc: 5′-ATGGXATXA-3’

Một chuỗi ADN có trình tự mạch gốc: 5′-ATGGXATXA-3’. Nếu chuỗi này được phiên mã, chuỗi ARN tạo thành sẽ như thế nào?

A. 5′- AUGGXAUXA -3′

B. 5′- UGAUGXXAU -3′

C. 5′- TAXXGTAGT -3′

D. 5′- UAXXGUAGU -3′

Lời giải:

Áp dụng nguyên tắc bổ sung A-U; G-X; T-A ta có

Theo đúng chiều phiên mã:

Mạch mã gốc: 3’- AXTAXGGTA – 5’

mARN:           5’- UAXXGUAGU -3’

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận