ID12-347: Cho đoạn mạch gốc của gen là: 3’ AGX TTA GXA 5’, đoạn mARN

Cho đoạn mạch gốc của gen là : 3’ AGX TTA GXA 5’, đoạn mARN tương ứng do gen này tổng hợp là:

A. 5’UXG AAU XGU 3’.

B. 5’ TXG AAT  XGT 3’.

C. 5’AGX UUA GXA 3’.

D. 3’ AGX UUA GXA 5’.

Lời giải:

Mạch mã gốc của gen: 3’ AGX TTA GXA 5’

→ mARN : 5’ UXG AAU XGU 3’

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận