ID12-346: Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN

Nếu mã gốc có đoạn: 3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’ thì mARN tương ứng là:

A. 5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’

B. 3’ ATG TAX XXG XGA TTT 5’

C. 3’ AUG UAX XXG XGA UUU 5’

D. 5’ ATG TAX XXG XGA TTT 3’

Lời giải:

ARN polimerase tổng hợp mARN theo chiều từ 5’-3’ nên:

Mã gốc có đoạn:     3’TAX ATG GGX GXT AAA 5’

mARN tương ứng: 5’ AUG UAX XXG XGA UUU 3’

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận