ID12-345: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit

Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân thực có trình tự nuclêôtit trên mạch mang mã gốc là: 3’… AAAXAATGGGGA…5′. Trình tự nuclêôtit trên mạch mARN được tổng hợp từ đoạn ADN nay là:

A. 5’… GTTGAAAXXXXT…3′

B. 5’… AAAGTTAXXGGT…3′

C. 5’… UUUGUUAXXXXU…3′

D. 5’… GGXXAATGGGGA…3′

Lời giải:

Quá trình tổng hợp mARN là quá trình phiên mã, ARN được tổng hợp theo nguyên tác bổ sung A mạch gốc liên kết với U tự do; G mạch gốc liên kết với X tự do, X mạch gốc liên kết với G tự do, T mạch gốc liên kết với A tự do

Từ đó ta có

Mạch mã gốc:               3’… AAAXAATGGGGA…5′

mARN được tổng hợp: 5’… UUUGUUAXXXXU…3′

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận