ID12-344. Một đoạn mạch mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

Một đoạn mạch mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau:

3’… AAATTGAGX…5’

Biết quá trình phiên mã bình thường, trình tự các nuclêôtit của đoạn mARN tương ứng là

A. 3’…UUUAAXUXG…5’.

B. 3’…GXUXAAUUU…5’.

C. 5’…TTTAAXTGG…3’.

D. 5’…TTTAAXTXG…3’.

Lời giải:

Quá trình tổng hợp mARN là quá trình phiên mã, ARN được tổng hợp theo nguyên tác bổ sung A mạch gốc liên kết với U tự do; G mạch gốc liên kết với X tự do, X mạch gốc liên kết với G tự do, T mạch gốc liên  kết với A tự do.

Từ đó ta có:

Mạch mã gốc:                    3’… … AAATTGAGX …5′

mARN được tổng hợp      5’… ….UUUAAXUXG…3′

Do chiều mARN có thể viết ngược 5’-3’ thành 3’-5’ → B đúng

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận