ID12-34: Một gen có chiều dài L, đâu là công thức thể hiện liên hệ

Một gen có chiều dài L, đâu là công thức thể hiện liên hệ giữa chiều dài gen và tổng số nuclêôtit của gen:

A. \(L=N\times 2\)

B. \(L=\frac{N}{3,4}\times 2\)

C. \(L=N\times 3,4\times 2\)

D. \(L=\frac{N}{2}\times 3,4\)

Lời giải:

– Mỗi gen có chiều dài L, cấu tạo 2 mạch thẳng, đơn phân là các nucleotide.

– Mỗi nucleotide có chiều dài 3,4 Å.

– Công thức tính chiều dài gen là : \(L=\frac{N}{2}\times 3,4\) (Å)

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận