ID12-37: Một gen có chiều dài 5100 Å có tổng số nuclêôtit là

Một gen có chiều dài 5100 Å có tổng số nuclêôtit là

A. 3000

B. 3600

C. 2400

D. 4200

Lời giải

Công thức tính chiều dài gen là : \(L=\frac{N}{2}\times 3,4\) (Å)

→ Công thức tính tổng số nuclêôtit N từ chiều dài của gen là \(N=\frac{L}{3,4}\times 2\)

Gen có chiều dài là 5100 Å thì số lượng nuclêôtit trong gen sẽ là : 5100 : 3,4 × 2 = 3000

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận