ID12-39: Mạch thứ nhất của gen có 10%A, 20% T; mạch thứ hai có tổng số

Mạch thứ nhất của gen có 10%A, 20% T; mạch thứ hai có tổng số nuclêôtit G với X là 910. Chiều dài của gen (được tính bằng nanomet) là:

A. 4420

B. 884

C. 442

D. 8840

Lời giải

Số nuclêôtit loại G là : G = G1 + G2 = G2 + X2 = 910 (do G1 = X2)

Dựa trên nguyên tắc bổ sung của gen → Số nuclêôtit loại A là A = T = A1 + A2 = A1 + T1

Mà tỷ lệ % số nuclêôtit loại A trên một mạch là coi mạch đơn đó là 100%, tổng 2 mạch đơn là 200%, do vậy %A = %T = (%A1 + %T1)/2  = (10% + 20%) : 2 = 15%

Do A + G = 50%N → Tỉ lệ số nuclêôtit loại G là : %G = %X = 50% – 15% = 35%

Tổng số nuclêôtit : N = G /%G x 100% =  910 : 35 * 100 = 2600

Chiều dài của gen là : L = N/2 x 3,4 = 2600 : 2 * 3,4 = 4420

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận