ID12-295. Cho các đặc điểm:

Cho các đặc điểm:

(1) Được cấu tạo bởi một mạch polinuclêôtit.

(2) Đơn phân là adenine, timin, guanin, xitorin.

(3) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

(4) Trong cấu tạo có uraxin mà không có timin.

Số đặc điểm chung có cả ở 3 ARN là

A. 4

B. 2

C.1

D. 3

Lời giải:

Các điểm chung có ở 3 ARN là: (1),(3),(4).

Ý (2) sai vì trong ARN không có timin, chỉ có A, U, G, X

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận