ID12-294. Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?

Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?

A. Uraxin.

B. Timin.

C. Xitôzin.

D. Ađênin.

Lời giải:

Trong mARN không có Timin, chỉ có A, U, G, X.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận