ID12-294. Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?

Trong phân tử mARN không có loại đơn phân nào sau đây?

A. Uraxin.

B. Timin.

C. Xitôzin.

D. Ađênin.

Lời giải:

Trong mARN không có Timin, chỉ có A, U, G, X.

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận