ID12-293. Nuclêôtit uraxin (U) không phải là đơn phân của phân tử nào sau đây?

Nuclêôtit uraxin (U) không phải là đơn phân của phân tử nào sau đây?

A. rARN. 

B. tARN.

C. ADN.

D. mARN.

Lời giải:

Nuclêôtit uraxin (U) không phải là đơn phân của phân tử ADN, mà là đơn phân của ARN.

Đơn phân của ADN là A, T, G, X

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận