ID12-296: Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm chung của ba loại

Trong các đặc điểm sau, có bao nhiêu đặc điểm chung của ba loại ARN là tARN, mARN, rARN?

1. Chỉ gồm một chuỗi polinuclêôtitcleotid.

2. Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

3. Các đơn phân có thể liên kết theo nguyên tắc bổ sung.

4. Có 4 loại đơn phân.

Phương án đúng:

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 1.

Lời giải:

Đặc điểm chung của ba loại ARN là tARN, mARN, rARN là: (1), (2), (4).

(3) Sai do mARN là 1 mạch đơn, thẳng → không có đoạn có liên kết bổ sung, chỉ có tARN và mARN có thể có đoạn mạch kép có liên kết theo nguyên tắc bổ sung

Đáp án C.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận