ID12-297: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?

Đặc điểm nào dưới đây thuộc về cấu trúc của mARN?

A. mARN có cấu trúc mạch kép, vòng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

B. mARN có cấu trúc mạch kép, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

C. mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm 4 loại đơn phân A, T, G, X.

D. mARN có cấu trúc mạch đơn, thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

Lời giải:

mARN có cấu trúc mạch đơn, thẳng, gồm 4 loại đơn phân A, U, G, X.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận