ID12-299: Nhận định nào sau đây đúng về tARN?

Nhận định nào sau đây đúng về tARN?

A. Thành phần chính cấu trúc nên ribôxôm.

B. Có đầu 5′ liên kết với axit amin.

C. Chỉ có cấu trúc mạch đơn.

D. Mang bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã sao trên mARN.

Lời giải:

Nhận định đúng là D, tARN mang bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã sao trên mARN

A sai vì rARN là thành phần chính cấu trúc nên ribôxôm.

B sai vì tARN có đầu 3′ liên kết với axit amin.

C sai vì tARN có cấu trúc dạng chùy, vẫn có đoạn gồm 2 mạch, có liên kết hiđrô.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận