ID12-301. Phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôdon)?

Phân tử nào sau đây mang bộ ba đối mã (anticôdon)?

A. mARN

B. ADN

C. tARN

D. rARN

Lời giải:

Phân tử mang bộ ba đối mã (anticodon) là: tARN

mARN mang mã di truyền là các côđon

ADN mang mạch mã gốc (triplet)

rARN có nhiệm vụ tạo thành riboxôm

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận