ID12-304: Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhận chức năng nào sau đây?

Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhận chức năng nào sau đây?

A. Mang axit amin tham gia quá trình dịch mã.

B. Phân giải prôtêin.

C. Làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

D. Cấu tạo nên ribôxôm.

Lời giải:

A là vai trò của tARN

C là vai trò của mARN

D là vai trò của rARN

Ở sinh vật nhân thực, ARN không đảm nhận chức năng phân giải prôtêin.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận