ID12-305: Ở sinh vật nhân thực, ARN đảm nhận chức năng nào sau đây?

Ở sinh vật nhân thực, ARN đảm nhận chức năng nào sau đây?

A. Mang axit amin tham gia quá trình dịch mã.

B. Cấu tạo nên ribôxôm.

C. Làm khuôn tổng hợp chuỗi pôlipeptit.

D. Cả ba chức năng trên

Lời giải:

A là vai trò của tARN

B là vai trò của rARN

C là vai trò của mARN

Ở sinh vật nhân thực, ARN đảm nhận cả ba chức năng A, B, C.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận