ID12-306: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:

Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử:

A. Prôtêin

B. ADN

C. ARN

D. ADN và ARN

Lời giải:

Phiên mã là quá trình tổng hợp lên các phân tử ARN

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận