ID12-307. Có thế gọi phiên mã là quá trình tổng hợp:

Có thế gọi phiên mã là quá trình tổng hợp:

A. mARN

B. rARN

C. tARN

D. ARN

Lời giải:

Phiên mã là quá trình tổng hợp lên các phân tử ARN (mARN, tARN, rARN).

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận