ID12-308: Quá trình tổng hợp ARN dựa vào khuôn mẫu của ADN được gọi là:

Quá trình tổng hợp ARN dựa vào khuôn mẫu của ADN được gọi là:

A. Quá trình giải mã.

B. Quá trình dịch mã.

C. Quá trình tái bản.

D. Quá trình phiên mã.

Lời giải:

Quá trình tổng hợp ARN dựa vào khuôn mẫu của ADN được gọi là quá trình phiên mã

A, B là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit (prôtêin)

C là quá trình nhân đôi tạo ra phân tử ADN.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận