ID12-309: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của:

Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của:

A. mARN.

B. tARN.

C. Mạch mã hoá.

D. Mạch mã gốc.

Lời giải:

Làm khuôn mẫu là nhiệm vụ của: mạch mã gốc (ADN).

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận