ID12-310. Trong quá trình phiên mã không có sự tham gia trực tiếp của

Trong quá trình phiên mã không có sự tham gia trực tiếp của thành phần nào sau đây?

A. ADN

B. ADN pôlimeraza.

C. Các nuclêôtit A, U, G, X

D. ARN pôlimeraza.

Lời giải:

Phiên mã không có sự tham gia của ADN pôlimeraza.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận