ID12-311: Thành phần nào sau đây không xuất hiện trong quá trình phiên mã?

Thành phần nào sau đây không xuất hiện trong quá trình phiên mã?

A. Enzim.

B. Axit amin.

C. ADN.

D. Nuclêôtit.

Lời giải:

Axit amin là sản phẩm của quá trình dịch mã, không tham gia vào phiên mã.

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận