ID12-258. Một đoạn ADN dài 272 nm, trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN

Một đoạn ADN dài 272 nm, trên mạch đơn thứ hai của đoạn ADN có A2 = 2T2 = 3G2 = 4X2. ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số nucleôtit loại A là:

A. 1728

B. 1152

C. 2160

D. 3456.

Lời giải:

272 nm = 2720 Å

Số nuclêôtit của gen là: \(N = \frac{{2L}}{{3,4}} = \frac{{2 \times 2720}}{{3,4}} = 1600\)

Ta có N/2 = A2 + T2 + G2 + X2 = 800 ↔ 4X2 + 2X+ 4/3X+ X= 800

→ X2 = 25/3X2 = 800 → X2 = 96

→ A = A2 + T2 = 6X2 = 576

ADN này nhân đôi liên tiếp 2 lần, môi trường nội bào đã cung cấp số nuclêôtit loại A là: Amt = A× (22 – 1) = 1728

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận