ID12-257: Trên 1 mạch đơn của gen có có số nuclêôtit loại A = 60, G = 120

Trên 1 mạch đơn của gen có có số nuclêôtit loại A = 60, G = 120, X = 80, T = 30. Khi gen nhân đôi liên tiếp 3 lần, môi trường cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là

A. A = T = 630, G = X = 1400.

B. A = T = 180, G = X = 400

C. A = T = 90, G = X = 200

D. A = T = 270, G = X = 600.

Lời giải

Trên cả 2 mạch: A = T = 60 + 30 = 90, G = X = 120 + 80 = 200 nuclêôtit.

Nhân đôi 3 lần: môi trường cung cấp: A = T = 90 x (23 – 1) = 630, G = X = 200 x 7 = 1400 nuclêôtit.

Đáp án A.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận