ID12-256: Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nuclêôtit

Một gen ở sinh vật nhân sơ có số lượng các loại nuclêôtit trên một mạch là: A = 70, G=100, X= 90, G= 80. Gen này nhân đôi 1 lần, số nuclêôtit loại X mà môi trường cung cấp là:

A. 100.

B.190.

C. 90.

D.180.

Lời giải

Theo nguyên tắc bổ sung, G1 = X2

Số nuclêôtit loại X có trên cả 2 mạch là : X = X1 + X2 = X1 + G1 = 190

Gen nhân đôi 1 lần, môi trường cần cung cấp số nuclêôtit loại X là 190

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận