ID12-260. Một gen dài 5100 Å, có số liên kết hiđrô là 3900. Gen trên nhân đôi

Một gen dài 5100 Å, có số liên kết hiđrô là 3900. Gen trên nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường số nuclêôtit từng loại là:

A. A = T = 1800; G = X = 2700 

B. A = T = 900; G = X = 600

C. A = T = 600; G = X = 900

D. A = T = 1200; G = X = 1800

Lời giải

Gen có chiều dài là 5100Å → N = (5100/3,4) × 2 = 3000 nuclêôtit (1)

Gen có số liên kết hiđrô là 3900.              (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}2A + 3G = 3900\\2A + 2G = 3000\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = T = 600\\G = X = 900\end{array} \right.\)

Gen nhân đôi 2 lần thì lấy ở môi trường số nuclêôtit các loại là

AMT = TMT = A × (22 – 1) = 1800

GMT = XMT = G × (22 – 1) = 2700

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận