ID12-259. Một phân tử ADN mạch kép có tỷ lệ (A+T)/(G+X) = 5/3, khi phân tử

Một phân tử ADN mạch kép có tỷ lệ \(\frac{{A + T}}{{G + X}} = \frac{5}{3}\), khi phân tử này nhân đôi liên tiếp 3 lần, tỷ lệ các loại nuclêôtit môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen là

A. A = T = 18,75%; G = X = 31,25%

B. A + T = 31,25%; G + X = 18,75%

C. A + T = 18,75%, G + X = 31,25%

D. A = T = 31,25%; G = X = 18,75%.

Lời giải:

Tỷ lệ các loại nuclêotit môi trường cung cấp cho nhân đôi của gen chính bằng tỷ lệ nuclêôtit của gen

Ta có: \(\frac{{A + T}}{{G + X}} = \frac{5}{3} = \frac{A}{G} \to A = T = \frac{5}{8} = 31,25\% ;G = X = \frac{3}{8} = 18,75\% \)

→ Khi gen nhân đôi 3 lần thì tỷ lệ các loại nuclêôtit môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen là: A = T = 31,25%; G = X = 18,75%.

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận