ID12-261. Một gen dài 3400 Å, có số liên kết hiđrô là 2600. Gen trên nhân đôi

Một gen dài 3400 Å, có số liên kết hiđrô là 2600. Gen trên nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường số nuclêôtit từng loại là:

A. A = T = 1800; G = X = 2700 

B. A = T = 900; G = X = 600

C. A = T = 600; G = X = 900

D. A = T = 1200; G = X = 1800

Lời giải

Gen có chiều dài là 3400Å → N = (3400: 3,4) × 2 = 2000 nuclêôtit (1)

Gen có số liên kết hiđrô là 2600.              (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình  \(\left\{ \begin{array}{l}2A + 3G = 2600\\2A + 2G = 2000\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = T = 400\\G = X = 600\end{array} \right.\)

Gen nhân đôi 2 lần thì lấy ở môi trường số nuclêôtit các loại là

AMT = TMT = A × (22 – 1) = 1200

GMT = XMT = G × (22 – 1) = 1800

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận