ID12-252. ADN dài 5100 Å tự sao 5 lần liền cần số nuclêôtit tự do là:

ADN dài 5100 Å tự sao 5 lần liền cần số nuclêôtit tự do là:

A. 51000.

B. 93000.

C. 46500.

D. 96000.

Lời giải

Tổng số nuclêôtit: N = L : 3,4 x 2 = 5100 : 3,4 x 2 = 3000 nuclêôtit

Số nuclêôtit cần cho gen tự sao 5 lần là 3000x(25 – 1) = 93000

Đáp án  B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận