ID12-251. Một ADN tự sao x lần liền cần số nuclêôtit tự do là:

Một ADN tự sao x lần liền cần số nuclêôtit tự do là:

A. N × (x/2 – 1).

B. N × (x – 1).

C. N × (2x – 1).

D. N × (2x – 1).

Lời giải

Một ADN tự sao k lần liền cần số nuclêôtit tự do là: Nmt = N × (2x – 1)

Đáp án  C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận