ID12-250. Một ADN tự sao k lần liền cần số nuclêôtit tự do là:

Một ADN tự sao k lần liền cần số nuclêôtit tự do là:

A. N × (2k -1).

B. N × (2k -1).

C. N × (k/2 -1).

D. N × (k -1).

Lời giải

Một ADN tự sao k lần liền cần số nuclêôtit tự do là: Nmt = N × (2k -1)

Đáp án  A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận