ID12-253. ADN dài 2550 Å tự sao 5 lần liền cần số nuclêôtit tự do là:

ADN dài 2550 Å tự sao 5 lần liền cần số nuclêôtit tự do là:

A. 51000.

B. 93000.

C. 46500.

D. 96000.

Lời giải

Tổng số nuclêôtit: N = L : 3,4 x 2 = 2550 : 3,4 x 2 = 1500 nuclêôtit

Số nuclêôtit cần cho gen tự sao 5 lần là 1500.(25 – 1) = 46500 nuclêôtit

Đáp án  C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận