ID12-239: Phân tử ADN của một vi khuẩn chỉ chứa N15 nếu chuyển nó sang

Phân tử ADN của một vi khuẩn chỉ chứa N15 nếu chuyển nó sang môi trường chỉ có N14 thì sau 10 lần phân đôi liên tiếp có tối đa bao nhiêu vi khuẩn con có chứa N14?

A. 1023.

B. 1024.

C. 2046.

D. 1022.

Lời giải

Số phân tử ADN tạo thành sau 10 lần nhân đôi liên tiếp là 210 =1024.

Nhưng trong số các phân tử này có 2 phân tử ADN  mà trong phân tử có một mạch chứa N14, mạch kia chứa N15, số ADN còn lại chứa toàn N14.

Vậy số vi khuẩn tối đa chứa N14 là 1024.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận