ID12-242: Ba gen chứa N15 cùng nhân đôi một số lần như nhau trong môi trường

Ba gen chứa N15 cùng nhân đôi một số lần như nhau trong môi trường chứa N14 tạo ra 90 chuỗi polinuclêôtit chứa N14. Số lần nhân đôi của mỗi gen là:

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5

Lời giải

Ba gen chứa N15 → 90 chuỗi polinuclêôtit N14 → 90 chuỗi mới từ môi trường.

Ba gen nhân đôi số lần như nhau → Một phân tử ADN nhân đôi sẽ tạo ra số chuỗi polinuclêôtit mới là: 90 : 3 = 30

Vì có 2 chuỗi polinuclêôtit của gen ban đầu → Số phân tử ADN con được tạo ra khi một gen nhân đôi là : (30 + 2) : 2 = 16

Số lần nhân đôi của một gen là : 2k  = 16 → k = 4

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận