ID12-244: Người ta nuôi cấy 8 vi khuẩn E. coli có ADN vùng nhân chỉ chứa N15

Người ta nuôi cấy 8 vi khuẩn E. coli có ADN vùng nhân chỉ chứa N15 trong môi trường chỉ có N14. Sau ba thế hệ (tương đương 60 phút nuôi cấy), người ta đưa toàn bộ vi khuẩn được tạo thành sang nuôi cấy trong môi trường chỉ có N15. Sau một thời gian nuôi cấy tiếp đã tạo ra trong tất cả các vi khuẩn tổng cộng 1936 mạch đơn ADN vùng nhân chứa N15. Tổng tế bào vi khuẩn thu được ở thời điểm này là:

A. 1024

B. 970

C. 512

D. 2048

Lời giải

8 vi khuẩn N15 trong môi trường N14 trong 3 thế hệ

→ 8 x 23 = 64 vi khuẩn con

Trong đó có:  

+ 16 vi khuẩn có 2 mạch N15 và N14

+ 48 vi khuẩn 2 mạch đều là N14

64 vi khuẩn trên nuôi trong môi trường N15 trong m thế hệ

→ 64 x 2m vi khuẩn con

Trong tất cả các vi khuẩn con, số mạch N14 là : 16 + 48×2 = 112

→ Số mạch chứa N15 là : 64 x 2m x 2 – 112 = 1936

→ m = 4

Tổng số vi khuẩn con được tạo ra là 64 x 24 = 1024.

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận