ID12-238: Phân tử ADN vùng nhân ở vi khuẩn E.coli được đánh dấu bằng N15

Phân tử ADN vùng nhân ở vi khuẩn E.coli được đánh dấu bằng N15 ở cả hai mạch đơn. Nếu chuyển E.coli này sang nuôi cấy trong môi trường chỉ có N14 thì sau 4 lần nhân đôi, trong số các phân tử ADN có bao nhiêu phân tử ADN chứa hoàn toàn N14?

A. 10.

B. 16.

C. 14.

D. 12.

Lời giải

Từ 1 phân tử ADN sau 4 lần nhân đôi sẽ tạo ra 24 = 16 phân tử nhưng có 2 phân tử mang mạch cũ của phân tử ADN mẹ.

Chỉ có 14 phân tử ADN chứa hoàn toàn N14.

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận