ID12-237: Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ.

Phân tử ADN ở vùng nhân của vi khuẩn E.coli chỉ chứa N15 phóng xạ. Nếu chuyển những vi khuẩn E.coli này sang môi trường chỉ có N14 thì mỗi tế bào vi khuẩn E.coli này sau 5 lần nhân đôi sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14?

A. 32

B. 16

C. 8

D. 30

Lời giải

Số phân tử ADN được tạo ra sau 5 lần nhân đôi là 25 = 32 nhưng có 2 phân tử mang mạch cũ của phân tử ADN mẹ.

Số phân tử ADN ở vùng nhân hoàn toàn chứa N14 là: 32 – 2 = 30

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận