ID12-236. Từ một phân tử ADN ban đầu được đánh dấu 15N trên cả hai mạch

Từ một phân tử ADN ban đầu được đánh dấu 15N trên cả hai mạch đơn, qua một số lần nhân đôi trong môi trường chỉ chứa 14N đã tạo nên tổng số 16 phân tử ADN. Trong các phân tử ADN được tạo ra, có bao nhiêu phân tử ADN chứa cả 14N và 15N?

A. 4.

B. 2.

C. 16.

D. 8.

Lời giải

1 phân tử được đánh dấu 15N trên 2 mạch đơn, qua 1 số lần nhân đôi trong môi trường chỉ chứa 14N đã tạo nên tổng số 16 phân tử ADN con

Theo nguyên tắc bán bảo toàn, trong 16 phân tử ADN con, có 2 phân tử ADN mà mỗi phân tử chứa 1 mạch của phân tử ban đầu

→ có 2 phân tử ADN có chứa cả 14N và 15N

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận