ID12-240: Nếu nuôi cấy một tế bào E.Coli có một phân tử ADN ở vùng nhân

Nếu nuôi cấy một tế bào E.Coli có một phân tử ADN ở vùng nhân chỉ chứa N15 phóng xạ chưa nhân đôi trong môi trường chỉ có N14, quá trình phân chia của vi khuẩn tạo ra 512 tế bào con. Số phân tử ADN ở vùng nhân của các E.coli có chứa N14 phóng xạ được tạo ra trong quá trình trên là :

A. 2.

B. 512.

C. 256.

D. 510.

Lời giải

Nếu nuôi cấy trong môi trường chỉ có N14 → Phân chia nhân tạo ra 512 tế bào → 512 phân tử ADN →  trong đó có hai phân tử chứa một mạch là  N14 và 1 mạch N15

→ Vậy có tất cả 512 phân tử .

Đáp án : B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận