ID12-220. Cho 4 phân tử ADN “mẹ” tự sao k lần liên tiếp thì số phân tử

Cho 4 phân tử ADN “mẹ” tự sao k lần liên tiếp thì số phân tử ADN được tạo ra là:

A. 2k.

B. 2k/4.

C. 4.2k.

D. k.24.

Lời giải

Một phân tử ADN con tạo ra sau k lần nhân đôi: 2k

Công thức tính số ADN con tạo ra sau k lần nhân đôi từ 4 phân tử ban đầu là 4.2k

Đáp án  C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận