ID12-219. Một phân tử ADN “mẹ” tự sao 5 lần liên tiếp thì số phân tử ADN

Một phân tử ADN “mẹ” tự sao 5 lần liên tiếp thì số phân tử ADN được tạo ra là:

A. 23.

B. 10.

C. 32.

D. 16.

Lời giải

Số ADN con tạo ra từ 1 phân tử ADN sau 5 lần nhân đôi là 2n = 25 = 32

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận