ID12-218. Một phân tử ADN “mẹ” tự sao 3 lần liên tiếp thì số phân tử ADN

Một phân tử ADN “mẹ” tự sao 3 lần liên tiếp thì số phân tử ADN được tạo ra là:

A. 6.

B. 7.

C. 8.

D. 9.

Lời giải

Số ADN con tạo ra từ 1 phân tử ADN sau 3 lần nhân đôi là 2k = 23 = 8

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận