ID12-222: Một phân tử ADN sau k lần nhân đôi thì số chuỗi polinuclêôtit có

Một phân tử ADN sau k lần nhân đôi thì số chuỗi polinuclêôtit có nguyên liệu hòan toàn từ môi trường được tổng hợp là:

A. 2.(2k -1).

B. 2.(2k – 1)

C. 2k – 1

D. 2. 2k

Lời giải

Số mạch polinuclêôtit tổng hợp từ môi trường bằng tổng số mạch polinuclêôtit tạo ra trừ đi số mạch polinuclêôtit ban đầu tham gia tái bản.

Một phân tử ADN sau k lần nhân đôi thì số chuỗi polinuclêôtit có nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường được tổng hợp là: 2.(2k – 1)

Đáp án B

guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận