ID12-224: Có một số phân tử ADN thực hiện tái bản 5 lần. Nếu môi trường

Có một số phân tử ADN thực hiện tái bản 5 lần. nếu môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tổng hợp 62 mạch polinuclêôtit mới thì số phân tử ADN đã tham gia quá trình tái bản nói trên là:

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Lời giải

Gọi số phân tử tham gia tái bản là x

Công thức tính số polinuclêôtit tổng hợp từ môi trường từ x phân tử ADN ban đầu sau k lần tái bản là: 2. x. (2k – 1)

Số mạch polinuclêôtit tổng hợp từ môi trường là 2x.(25 – 1) = 62

Giải ra, x = 1

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận