ID12-221. Cho 3 phân tử ADN “mẹ” tự sao k lần liên tiếp thì số phân tử

Cho 3 phân tử ADN “mẹ” tự sao k lần liên tiếp thì số phân tử ADN được tạo ra là:

A. 3k.

B. 3.2k.

C. 2k/3.

D. k.23.

Lời giải

Một phân tử ADN con tạo ra sau k lần nhân đôi: 2k

Công thức tính số ADN con tạo ra sau k lần nhân đôi từ 3 phân tử ban đầu là 3.2k

Đáp án  B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận